ØYSTEIN VANDVIK

Agile Coach og Mentor

   Øystein Vandvik
   Oslo, Norge
   oystein@pernix.no
   +47 90826016

    RiNG

Profil

Øystein jobber som agile coach og mentor på alle nivåer i virksomheten. Han ble som den første i Norge sertifisert som Expert in Enterprise Coaching (ICE-EC), en av de mest prestisjetunge sertifiseringene for smidig på virksomhetsnivå. Han er også autorisert instruktør for ICAgile i kurset Agile Team Coach (ICP-ACC) som han holder gjennom AWA Norge. 

Han har en spennende faglig bakgrunn med en teknisk og en ledelsesutdanning i form av en master i teknisk kybernetikk fra NTNU og en Executive Master of Business Administration fra BI/ESCP i Paris. 

Når han jobber med endring sikrer han at endringene er tilpasset organisasjonskultur og -kontekst. Han er opptatt av at effekten av arbeidet som skal utføres gir ønsket verdi og han involverer alltid de som blir påvirket av endringene i arbeidet med å skape  endring. Dette for å sikre eierskap i organisasjonen og at endringene er hensiktsmessige. 

Samtidig jobber han bevisst med at alle skal kunne se endringene i det større bildet. Øystein har erfaring fra organisasjoner i forskjellige industrier og har innehatt forskjellige lederroller. Han er opptatt av vekst og personlig utvikling og brenner for å hjelpe individer og virksomheter med å utvikle seg gjennom coaching på individ-, team- og virksomhetsnivå. 

Av de han jobber med blir han beskrevet som positiv, oppriktig, dyktig og til å stole på, og han får ofte tilbakemelding om at de opplever å bli sett, ivaretatt og kjenner på mestring og personlig utvikling

Som person er han positivt innstilt, støtter individene, samtidig som han holder fokus på resultatet. Han er strukturert og setter seg raskt inn i nye problemstillinger og forretningsområder. 

Utdanning

   1996 - NTNU - Master of Science - Teknisk Kybernetikk
   2008 - ESCP/BI - Executive Master of Business Administration

Utvalgte oppdrag

Objectives & Key Results (OKR)

Mål: Etablere OKR som målstyring for deler av selskapet.

Rolle: OKR Fasilitator, Enterprise Coach, OKR Trainer og Mentor

Opplæring i OKR-rammeverket, fasilitering av OKR-workshops, etablering av seremonier for oppfølging, feiring, vurdering av måloppnåelse og forbedring av prosessen.

Resultat
:Økt fokus på og samarbeid rundt det som er viktigst. 
Etter noen runder i egen avdeling, ble det etablert en prosess med av storskala OKR-360-sesjoner for hele divisjon. Dette benyttes til inspirasjon i hele konsernet.


Kompetanse: 
OKR, fasilitering, opplæring, coaching og mentoring

Identifisering av nye team og teamgrenser

Mål: Identifisering av nye kryssfunksjonelle team.

Rolle: Enterprise Agile Coach, Team Coach og Fasilitator

Gjennomføring av workshops for å beskrive verdistrømmer og identifisere potensielle endringer av team.

Resultat: Nye teamsammensetninger identifisert i samarbeid med teamenes medlemmer

Kompetanse: Systems coaching, fasilitering, value stream mapping 

Teametablering/Oppstart

Mål: Etablering og oppstart av nye team

Rolle:
Enterprise Agile Coach og Team Coach

Etablering av psykologisk trygghet i teamet. Etablering av samspill og mekanismer for å håndtere konstruktiv konflikt.
Delvis basert på Smart Start fra NHH

Resultat: Team etablert. 
Selvrapportert samhandling i teamet opplevd som meget bra.

Kompetanser: T eametablering, psykologisk trygghet, konflikthåndtering, teamcoaching, team canvas, teamkultur

Business Agility 

Mål:  Å sette selskapet bedre i stand til å agere som en utfordrer i markedet gjennom å undersøke om mer smidige måter å jobbe kunne bidra til mer effektiv utvikling og produkter som traff bedre i markedet.

Rolle : Enterprise Agile Coach, Team Coach, Executive Coach og Mentor

Workshops, samtaler og interviewer for å identifisere kryssfunksjonelle team for Proof of Concept. Det var en forutsetning at teamene ville bli løpende fulgt opp og justert i forsøksperioden på 6 mnd. I løpet av perioden ble det gjort justeringer samt etablert et tredje team.

Mentoring og coaching på smidig tankesett og teknikker: 
* Sponsor og IT-ledergruppen
* Ledergruppen
* Teamene i PoC samt organisasjonen rundt disse

Resultat: Erfaringslæring knyttet til tre kryssfunksjonelle team. Videre ble erfaring med OKR  i teamene vurdert til å være interessant å se på i større deler av organisasjonen. 
Deling av læring blant annet gjennom faste «lunch & learn»-sesjoner

Kompetanse: Ledercoaching, organisasjonsutvikling, enterprise coaching, smidig transformasjon, enterprise change pattern

Flyt og leveranser rundt R&D

Mål: Oppdragets formål var å forbedre utvikling av produkter på tvers av selskapet og se på flyt av leveranser i og rundt R&D divisjonen. Arbeidet inkluderte samarbeidsflater mellom salg, marketing og R&D.

Rolle: Rådgiver og agile coach

Bistand til å avdekke og følge opp aktiviteter knyttet til virksomhetens mål om bedre samarbeide i organisasjonen og økt effekt av R&D-prosessene. Videre bidra til forankring og økt modenhet i virksomheten samt oppfølging av tiltak. Veiledning og coaching av organisasjonen samt løpende dialog med CEO, CFO og CTO. Rapporteringslinje til CEO.

Resultat:
Rapport om arbeidet samt økt forståelse på tvers av organisasjonen knyttet til hvilket behov for informasjon og involvering som var påkrevet i hvilke situasjoner. Etablering av samhandlingsarenaer. Effekten av arbeidet var en betydelig forbedret samhandling med tilstøtende funksjoner i R&D prosessene.

Kompetanser: Enterprise coaching, smidig rådgivning, organisasjonsutvikling, ledelsesstøtte og endringsledelse

Etablering av smidig styringsmodell

Mål: Bedre samhandling og styring av IT-utvikling

Rolle: Smidig Rådgiver og Enterprise Agile Coach

Etablering av ny styringsmodell for styring og utvikling av IT-porteføljen for å understøtte smidig produktutvikling og muliggjøre digitaliseringsstrategien. Oppfølging og coaching av nye team og roller.

Resultat: Satte ledergruppen i selskapet i stand til å delegere beslutningsmyndighet og i stedet styre basert på selskapets strategiske retning og mål enn på avvik, tiltak og prosjekter

Kompetanser: Enterprise coaching, team coaching og lederstøtte og mentoring

Operational Readiness

Mål: ​Sikre «Operational Readiness» i forbindelse med integrasjon av oppkjøpt selskap

Rolle: Delprosjektleder, Fasilitator og Team Coach

Etablering av prosesser, rutiner og samhandlingssoner for å håndtere daglig drift, endringer, henelser og problemer.

Resultat: Selskapet klart for produksjonsstart og migrering

Kompetanser: Prosjektledelse, fasilitering, prosesser, ITIL og coaching

Etablering av smidig porteføljestyring

Mål: Forbedre oversikt over selskapets totale aktiviteter samt forbedre flyt i arbeidet 

Rolle: Enterprise Coach, Fasilitator og Mentor
Etablering av smidig portefølje samt styring og samhandling rundt denne 

Resultat: Gjorde selskapet i stand til sammen å se helheten i pågående aktiviteter, identifisere hvor deter flaskehalser og gjøre forbedringer knyttet til dette

Kompetanser: Smidig porteføljestyring, flight levels, enterprise coaching, fasilitering, team coaching og lederstøtte

Sertifiseringer

Instructor

Authorized Instructor - Agile Coaching
Kurs kjøres gjennom AWA.

ICE-EC

ICAgile Certified Expert 
in Enterprise Coaching

ICP-SYS

ICAgile Professional 
Systems Coaching

ICP-ENT

ICAgile Professional
Enterprise Agile Coaching

ICP-CAT

ICAgile Professional
Coaching Agile Transformations

ICP-ACC

ICAgile Professional
Agile Coaching

ORSC

Trained Organization and Relationship 
Systems Coach

SAFe Agilist

Certified SAFe 6.0 Agilist

VIDERE

...

Er det noe du lurer på?

Ikke nøl med å ta kontakt!

    RiNG